Jak złożyć zamówienie

 KONTO BANKOWE BARU online (sklepu internetowego) – konto bankowe ING nr 15 1050 1298 1000 0090 7971 1058 na które należy dokonywać płatności za zamówienie

 TELEFON KONTAKTOWY BARU online (sklepu internetowego) – 664 475 683 - numer telefonu na który należy dzwonić w przypadku działań określonych w regulaminie lub w razie niejasności przy dokonywaniu zakupów.

  ADRES e-mail BARU online (sklepu internetowego): sklep@catering-iwo.pl

 

art. III. Realizacja zamówienia

 1. Zakupu Produktów może dokonywać Klient po zarejestrowaniu się do systemu i podaniu imienia nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu. Przy rejestracji należy podać hasło logowania.

 2. Przy pierwszym logowaniu należy podać imię, nazwisko, adres klienta (lub nazwę, adres siedziby firmy, NIP) – wskazać sposób odbioru i adres dostawy. Przy każdym następnym logowaniu możemy zmieniać dane dotyczące miejsca dostawy.

 3. Po zalogowaniu i wpisaniu koniecznych informacji klient może dokonać wyboru towarów do zakupu poprzez dokładanie ich do koszyka.

 4. Po zakończeniu zakupów przechodzimy do podsumowania gdzie klient otrzymuje podsumowanie kosztów zakupionych towarów wraz z opakowaniem i kosztami dostawy.

 5. Klient zobowiązany jest wskazać dzień i godzinę realizacji dostawy. Informacje dotyczące terminu dostawy należy wpisać w uwagach do zamówienia. W przypadku gdy wskazana przez klienta godzina dostawy (odbioru) nie będzie możliwa do realizacji, zostanie on poinformowany telefonicznie lub e-mailem o konieczności wskazania innej godziny dostawy.

 6. Po zakończeniu należy przejść do podsumowania sprawdzić prawidłowość zamówienia i potwierdzić zakończenie zamówienia.

 7. Prawidłowość złożonego zamówienia zarówno pod względem wybranych produktów ich ilości jak i ceny należy ostatecznie potwierdzić po otrzymaniu informacji na podany przy rejestracji adres e-mail. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty.

 8. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia oraz adresu i terminu dostawy.

 9. „BUTIK SMAKÓW”  realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku poza dniami wolnymi od pracy. Możliwa jest realizacja dostawy w dni wolne od pracy oraz w godzinach innych niż określone powyżej tylko za zgodą i po wcześniejszym uzgodnieniu z „BUTIK SMAKÓW”.

 10. Klient zobowiązany jest dokonać przy odbiorze zamówienia pełnej płatności za dostarczone produkty w wysokości określonej w zaakceptowanym zamówieniu a w przypadku płatności przelewem dokonać wpłaty w czasie gwarantującym zaksięgowanie płatności na koncie „BUTIK SMAKÓW” lub przedstawić dowód wpłaty. 

 11. Ceny podane w zamówieniu internetowym zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany cen „BUTIK SMAKÓW” zobowiązuje się do niezwłocznego zaktualizowania menu. W razie braku akceptacji Klienta nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.

 12. Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

 13. W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane a uwagę o takim życzeniu umieścić w polu na dodatkowe informacji i życzenia Klienta.

 14. Zdjęcia i opisy prezentują nasze produkty na naczyniach firmowych, z produktów dostępnych w momencie przygotowywania oferty. Wygląd potrawy oraz rodzaj produktów mogą ulec zmianie, jednak w stopniu nie powodującym zmiany nazwy potrawy, z zachowaniem jakości i wagi produktu.