Reklamacje

 art. V. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez „BUTIK SMAKÓW” lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres e-mail sklepu: sklep@catering-iwo.pl, lub pisemnej na adres siedziby „BUTIK SMAKÓW”. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e-mail do korespondencji, data złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia „BUTIK SMAKÓW” wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji to czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

 4. „BUTIK SMAKÓW” rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że „BUTIK SMAKÓW” może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.